×

Dėmesio

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 404

Europos čempionų taurė

Įvertinkite įrašą
(0 Balsai)

 

Spalio 21-27 dienomis Turkijoje vyks Europos čempionų taurės varžybos. Šiose varžybose teisę dalyvauti įgyja visų Europos šalių boulingo čempionai. Lietuvą atstovaus š.m. čempionas Edvinas Skarbalius ir Jūratė Palaimaitė (abu Kauno klubo "Straikas plius" nariai). Visą informaciją apie varžybų eigą galite sekti turnyro oficialioje svetainėje, varžybų organizatorių bei Lietuvos boulingo federacijos facebook puslapiuose.

Sekmės čempionams!

 

Oficiali varžybų svetainė: ECC 2019

Varžybų Facebook nuoroda: ECC 2019 on facebook

 Oficiali LBF facebook svetainė

 

 

Lietuvos Boulingo federacija   


 

Reitinginis turnyras - PAJŪRIO Taurė 2019

Įvertinkite įrašą
(2 Balsai)

 

PAJŪRIO TAURĖ 2019

  

Kviečiame visus į trečiąjį Lietuvos asmeninio boulingo čempionato reitinginį turnyrą „Pajūrio taurė 2019“, kuris vyks š. m. lapkričio 03 – 10 dienomis Klaipėdoje, boulingo centre „Honolulu“.

 

Turnyro vykdytojas – Klaipėdos boulingo klubas

Registracija priimama el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefonu 8 687 77232 – Žilvinas Perminas.

 

Turnyro reglamentas

Tepimo diagrama

REZULTATAI

 

Turnyro metu siūlome apsistoti viešbutyje Amberton Klaipėda.

Specialus pasiūlymas turnyro dalyviams ir svečiams

 

Lietuvos boulingo federacija

 

Įvertinkite įrašą
(1 Balsas)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2019-10-11

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS NEEILINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS

                      Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF) narių konferencijos, vykusios 2019 m. rugsėjo mėn. 7 d., priimtu sprendimu, 2019 m. spalio mėn. 06 d. Kaune vyko neeilinė rinkiminė LBF narių konferencija, kurioje dalyvavo 15 delegatų iš 18 LBF narių (klubų).

Konferencijos metu buvo priimti šie sprendimai:

 1. Patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos boulingo federacijos įstatai;
 2. Lietuvos boulingo federacijos prezidentu išrinktas Linas Sasnauskas (iki 2020 metais vyksiančios LBF eilinės rinkiminės konferencijos);
 3. Išrinkta 5 narių Lietuvos boulingo federacijos valdyba, kurią sudarys:
  • Linas Sasnauskas (Lietuvos boulingo federacijos prezidentas, BK “Straikas Plius”, Kaunas);
  • Vaidotas Baranauskas (Jungtinis BK, Kaunas);
  • Vaidas Mitkevičius (Klaipėdos BK, Klaipėda);
  • Raimondas Narušis (BK Apolonas, Vilnius);
  • Eglė Daunoraitė (Boulingo Akademija, Vilnius).
 4. Atsižvelgiant į LBF veiklos ir finansinių rezultatų revizijos eigą ir pasiektus tarpinius rezultatus (dėl veiklos dokumetų trūkumo, LBF ex-prezidento formalizuotos ir nustatyta forma parengtos ir pateiktos veiklos ataskaitos nebuvimo, netinkamai vykdomos buhalterinės apskaitos ir piniginių operacijų bei jų netinkamo fiksavimo ir atvaizdavimo, o taip pat nustatytų kitų trūkumų), buvo priimtas spredimas pratęsti Revizijos komisijos darbą iki bus pilnai atlikta ir užbaigta revizija, o LBF finansinė atskaitomybė bus parengta tinkamai, galės būti svarstoma, tvirtinama ir pateikiama VĮ Registrų centras.
 5. Ieškoti techninių galimybių, spręsti organizavimo ir realizavimo klausimą ir sudaryti galimybes LBF nariams (Klubų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims) operatyviai ir interaktyviai susipažinti su visais LBF veiklos, organizaciniais dokumentais ir ataskaitomis.

Taip pat informuojame, kad artimiausiu metu vyks pirmasis naujai išrinktos LBF Valdybos posėdis, kurio metu bus renkamas Valdybos pirmininkas ir sprendžiami kiti, LBF ir boulingo benduomenei aktualūs ir svarbūs klausimai.

Pagarbiai,

Lietuvos boulingo federacijos prezidentas                                                                                                                                Linas Sasnauskas

Įvertinkite įrašą
(1 Balsas)

PRANEŠIMAS DĖL NEEILINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS
2019-09-23 Kaunas

Pranešimas dėl konferencijos

Nauja įstatų redakcija


Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF) narių konferencijos, vykusios 2019 m. rugsėjo mė. 7 d., priimtu sprendimu, 2019 m. spalio mėn. 06 d. (sekmadienį) 11 val. šaukiama neeilinė rinkiminė LBF narių konferencija. Konferencija vyks adresu Savanorių pr. 404, Kaunas, (viešbutis „Hermis“).


Vadovaujantis LBF įstatais, konferencijoje LBF narį (klubą) atstovauja 1 (vienas) delegatas. Prieš registraciją arba jos metu delegatas ar klubo atstovas privalo pateikti įgaliojimą atstovauti LBF narį LBF narių neeilinėje, rinkiminėje konferencijoje.


Registracija prasideda 10 val. 30 min.


DARBOTVARKĖ:
1. Informacija apie dalyvius, kvorumą, darbotvarkės tvirtinimas.
5 min.
2. LBF įstatų naujos redakcijos tvirtinimas
2.1 LBF įstatų pakeitimų pristatymas, balsavimas. Pranešėjas Linas Sasnauskas.
15 min.
3. LBF 2018/2019 metų sezono finansinės ataskaitos tvirtinimas
3.1 LBF laikinojo vadovo paskirtos revizijos komisijos ataskaita/išvada. Pranešėjas Revizijos komisijos pirmininkė Nijolė Jagnieškienė.
10 min
4. LBF Prezidento rinkimai
4.1 Kandidatų pasisakymai, rinkiminių programų pristatymai, balsavimas.
30 min.
5. Valdybos rinkimai.
5.1. Kandidatų prisistatymas, pasisakymai, balsavimas.
30 min.
6. Viceprezidento rinkimai (jei bus išrinktas LBF prezidentas).
6.1 Kandidatų pristatymas, balsavimas. Pranešėjas LBF prezidentas.
10 min
7. LBF 2019/2020 metų sezono metinio biudžeto tvirtinimas.
7.1. LBF 2019/2020 metų sezono metinio biudžeto pristatymas. Pranešėjas LBF prezidentas arba LEP vadovas Linas Sasnauskas.
20 min
7. Kiti klausimai


LBF laikinasis vadovas Linas Sasnauskas

 

Reitinginis turnyras - STRIKE HOUSE Taurė 2019

Įvertinkite įrašą
(6 Balsai)

STRIKE HOUSE TAURĖ 2019

  

Kviečiame visus į antrąjį Lietuvos asmeninio boulingo čempionato reitinginį turnyrą „Strike House taurė 2019“, kuris vyks š. m. spalio 05 – 13 dienomis Kaune, atsinaujinusiame boulingo centre „Strike House“ (PC Mega).

 

Turnyro vykdytojas – UAB “Boulingo zona”

Registracija priimama el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefonu 8 676 09335 – Aidas Daniūnas.

 

Turnyro reglamentas

Tepimo diagrama

Rezultatai (užėjimai)

Rezultatai (įskaitos)

Video transliacijos (LIVE)

 

 

Lietuvos boulingo federacija


 

 

Įvertinkite įrašą
(2 Balsai)

LAIKINAI EINANČIO LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS VADOVO PAREIGAS

LINO SASNAUSKO

 

ĮSAKYMAS Nr.1 - Dokumentas pdf

2019 09 10

KAUNAS

DĖL LBF 2019 06 30 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO REVIZIJOS

Vadovaudamasis Lietuvos boulingo federacijos įstatais (toliau – LBF),  LBF  eilinės konferencijos, vykusios 2019-09-07 priimtais sprendimais ir suteiktais įgaliojimais:

 1. S u d a r a u LBF finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų už 2018-2019 m. finansinį laikotarpį iki LBF vadovybės atsistatydinimo dienos (imtinai) Revizijos komisiją:
  • Nijolė Jagnieškienė – Revizijos komisijos pirmininkė;
  • Tomas Čepulis – Revizijos komisijos narys;
  • Vaidas Mitkevičius – Revizijos komisijos narys;
 2. Revizijos komisijai pavedu atlikti LBF lėšų ir pajamų naudojimo bei Asociacijos ūkinės veiklos kontrolę ir savo ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaitą LBF nariams pateikti iki 2019-09-29 dienos.
 3. P a v e d u:
  • LBF sekretoriui Edmundui Bendžiui paruošti ir Revizijos komisijai per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos pateikti šiuos dokumentus:
   • LBF protokolus (valdybos ir konferencijų) arba jų el.versijas;
   • LBF vardu pasirašytas prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis bei kitus finasninius susitarimus ir įsipareigojimu, galiojusios ataskaitiniu laikotarpiu.
  • LBF Buhalteres paslaugas teikiančiai įmonei ( jos įgaliotam asmeniui) paruošti perdavimui visus buhalterinius LBF dokumentus 2019-09-07 dienai, būtinus revizijai atlikti:
   • LBF naudojamų sąskaitų likučių iššifravimus (inventorizacijos medžiagą);
   • LBF vedamų apskaitos registrų apyvartos žiniaraščius (didžiąją knygą/sąskaitų apyvartas);
   • Bankuose esančių sąskaitų likučių išrašus, suderintus su banku;
   • LBF kasoje esamų piniginių lėšų patikrinimo aktą;
   • Debitorinių bei kreditorinių įsiskolinimų iššifravimus (likučių suderinimo aktus);
   • Kasos registrą (įskaitant pirminius kasos apskaitos dokumentus);
   • Bankų sąskaitų registrus;
   • Ilgalaikio turto sąrašus, likučius, nusidėvėjimo apskaičiavimo apyvartos žiniaraščius;
   • Trumpalaikio turto sąrašus, likučius, apyvartas per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant specialiuosius apskaitos dokumentus ir kt.);
   • VMI pateiktų deklaracijų kopijas;
   • Kitus buhalterinius dokumentus, turinčius įtaką LBF finansinės atskaitomybės 2019 06 30 d. sudarymui ir jos veiklos rezultatams, įskaitant sudarytus ir gautus iki 2019-09-07;
   • Finansinę atskaitomybę už 2018-2019 metus (visas finansinės atskaitomybės formas 2019-06-30 d.), pasirašytas tuo metu ėjusio LBF Prezidento pareigas ir apskaitą tvarkančio asmens.
 1. LBF eks. Prezidentui Laimontui Diniui visų dokumentų perdavimą atlikti  su Revizijos pirmininku ir LEP LBF vadovo pareigas Linu Sasnausku suderintu laiku, pasirašant perdudamų  dokumentų perdavimo-priėmimo aktą.
 2. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontoliuoja l.e.p. LBF vadovas Linas Sasnaukas.

L.e. LBF vadovo pareigas Linas Sasnauskas

 

Puslapis 6 iš 14

Pro           www.boulingokamuolys.lt