×

Dėmesio

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 404

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos boulingo federacijos ataskaitinės konferencijos

 Konferencijos protokolas 2019.09.07

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2019-09-09

Vilnius 

Dokumentas pdf

DĖL LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS

2019 m. rugsėjo 7 d. Kaune įvyko Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF) ataskaitinė konferencija, kurioje dalyvavo 15 delegatų iš 17 LBF narių (klubų).

Atsižvelgiant į boulingo bendruomenės didėjantį nerimą dėl profesionalaus boulingo ateities ir likimo bei tarp klubų vykstančias diskusijas dėl LBF valdymo trūkumų, skaidrumo bei viešumo nepekankamumo, mažėjantį profesionalaus boulingo populiarumą ir pagrindinių strateginių LBF tikslų ir uždavinių nevykdymą, LBF prezidentui ir sekretoriui buvo pasiūlyta į konferencijos dienotvarkę įtraukti klausimą dėl pasitikėjimo LBF prezidento veikla, o konferencijos dalyviams, buvo pasiūlyta balsavimo būdu spęsti klausimą dėl LBF prezidento nušalinimo.

LBF prezidentas L. Dinius, būdamas konferencijos pirmininku, nelaukdamas konferencijos balsavimo rezultatų, savo valia ir noru atsistatydino iš LBF prezidento pareigų nuo tokios valios pareiškimo žodine forma dienos, t.y. nuo 2019-09-07. Konferencijos nariai, atsižvelgdami į p. L. Diniaus sprendimą ir žodinį pareiškimą, balsų dauguma prezidento atsistatydinimą priėmė.

Atsistatydinus LBF prezidentui, LBF valdybos pirmininkas ir nariai, dalyvavę konferencijoje (Robertas Samulis, Žilvinas Perminas, Raimondas Narušis ir Romualdas Skabickas), savo iniciatyva nutarė atsistatydinti iš einamų LBF Valdybos narių pareigų. Konferencijos dalyviai LBF Valdybos primininko ir valdybos narių atsistatydinimą priėmė.

LBF likus be visų valdymo organų, vadovaujantis LBF įstatais, balsavimo būdu buvo nutarta skelbti neeilinę rinkiminę konferenciją, kurios data numatyta 2019 m. spalio 6 d.

Iki naujų LBF valdymo organų išrinkimo/paskyrimo ir jų teisėtos veiklos pradžios, konferencijos dalyviai, Linui Sasnauskui sutikus, įgaliojo jį laikinai vykdyti LBF vadovo pareigas, atstovauti LBF interesus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei imtis priemonių ir užtikinti LBF veiklos tęstinumą iki naujo LBF prezidento ir Valdybos išrinkimo.

Tuo pačiu pranešame, kad balsavimo būdu, konferencijos nariai įgaliojo Liną Sasnauską užtikrinti:

1. Aktualios naujos redakcijos LBF įstatų porojekto parengimą ir suderinimą (iki neelinės rinkiminės konferencijos);

2. Atsižvelgiant į tai, kad konferencijos nariai nepatvirtino buvusios LBF vadovybės parengtos ir pateiktos finansinės ataskaitos už 2018-2019 m. finansinį laikotarpį, užtikrinti nepriklausomo finansinio audito atlikimą ar Revizijos komisijos sukūrimą ir LBF finansinės veiklos ir rezultatų reviziją už 2018 -2019 finansinius metus, įskaitant laikotarpį iki LBF vadovybės įgaliojimų netekimo (atsistatydinimo).

Tuo pačiu pranešame, kad detalesnė informacija apie konferencijos metu priimtus visus sprendimus bus paskelbta LBF interneto svetainėje, kai tik bus parengtas ir su konferencijos dalyviais (LBF nariais) suderintas Konferencijos susirinkimo protokolas.

Atsižvelgdami į susidariusią sudėtingą situaciją LBF valdyme ir siekdami užtikinti jos veiklos tęstinumą, boulingo, kaip sporto šakos plėtrą ir augimą, pokyčių iniciatyvas ir jų įgyvendinimus, kviečiame klubus bei neabejingus pavienius boulerius - fizinius asmenis, iki neeilinės rinkiminės konferencijos pradžios, pasiūlyti potencialius kandidatus į prezidento, vicperezidento bei valdybos narių pareigas.

Būsime dėkingi, jei kandidatai, savo kontaktus ir rinkimines programas/idėjas ir pasiūlymus pateiktų iki rugsėjo 20 d. elektroniniais paštais: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Įgaliojimas Nr.1 -0909 - Dokumentas pdf

2019-09-09

Vilnius

Šiuo raštu įgalioju Žilviną Perminą vykdyti ir kontroliuoti 2019 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos boulingo federacijos konferencijoje patvirtinto renginių plano eigą.

Įgaliojimas galioja iki naujų LBF valdymo organų išrinkimo.

 

 

Pagarbiai

L.e.p Lietuvos boulingo federacijos vadovas Linas Sasnauskas

 

Redaguota Pirmadienis, 23 Rugsėjis 2019 14:23

Prisijunkite, jei norite palikti komentarą.

Pro           www.boulingokamuolys.lt