LBF 2018 - 2019 metų sezono LBF biudžeto projektas patikslintas konferencijoje Eur
   
Likutis iš 2017-2018 m sezono (2018-06-30 dienai) 11 610
   
PAJAMOS Planas €
Stojamasis nario įnašas 0
LBF nario metinis nario įnašas 3 400
Licencijos mokestis 4 100
Įnašai už reitingines varžybas 10 000
LBČ finalinis etapas 1 680
Parama 5 000
LBL pajamos 15 590
Reklama internetinėje svetainėje 0
Gautinos sumos ir įsipareigojimai 2 714
Iš viso: 42 484
   
IŠLAIDOS Planas €
LSFS nario mokestis 90
ETBF narystės mokestis 1 370
Administracinės 8 000
LBČ finalinio etapo organizavimas 2 000
   
LBL išlaidos  10 778
Rinktinių ir asmeninių čempionatų finansavimas 15 000
Informacijos sklaida 2 000
Internetinė svetainė (administravimas) 800
Konferencijų, posėdžių organizavimas 500
Rezervas 1 500
Iš viso: 42 038
  Eur
Numatomas likutis 2019 - 2020 metų sezonui 12 057

Pro           www.boulingokamuolys.lt