Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

Vardas, Pavardė

(adresas)

 

Kūno kultūros ir sporto departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Generaliniam direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

 

___________________

data

 

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMO

 

Prašau išduoti arba pratęsti man kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.

 

1.   

Vardas

 

2.   

Pavardė

 

3.   

Gimimo metai

 

4.   

Sporto įtaiga, kurioje vykdomos kūno kultūros ir/ar sporto pratybos

 

5.   

Įgytas išsilavinimas (baigtos mokymo įstaigos pavadinimas)

 

6.   

Kontaktinis telefonas arba el. paštas

 

7.   

Sporto šaka, kurios pratybas vykdomos

 

8.   

Trenerio kvalifikacinė kategorija (jeigu yra suteikta)

 

9.   

Parengti sportininkai (nurodyti pavardes):

 

9.1.

Olimpiniai čempionai ir prizininkai

 

9.2.

Pasaulio čempionai ir prizininkai

 

9.3.

Europos čempionai ir prizininkai

 

9.4.

Dabartinės Lietuvos olimpinės rinktinės nariai ir kandidatai

 

9.5.

Dabartinės nacionalinės rinktinės (nurodant jaunių, jaunučių ar suaugusiųjų)  nariai

 

 (parašas)                                                   Vardas ir pavardė

 

 

Pro           www.boulingokamuolys.lt