LBF žaidėjų licencijavimo tvarka

PRIEDAS NR.1

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LBF ŽAIDĖJO LICENCIJĄ

Data

Klubas ,

atstovaujamas

prašo išduoti LBF žaidėjo licenciją šiems sportininkams:

 

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Įskaita

Pageidauja įsigyti plastikinę kortelę

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

Pro           www.boulingokamuolys.lt