Priedas Nr.

 

 

Lietuvos boulingo federacija                                                                             

Lietuvos boulingo Lygos Komisarui

                

 

                                                                        

PRAŠYMAS IŠBRAUKTI IŠ LAISVŲ ŽAIDĖJŲ SĄRAŠO

 

Data

 

Prašau mane, ...................................... ..................................................,

Išbraukti iš „Laisvų žaidėjų sąrašo“

 

 

 

 

Parašas     .......................................

Pro           www.boulingokamuolys.lt