I. BENDROJI DALIS.
Šiuo dokumentu yra nustatoma Lietuvos boulingo rekordų fiksavimo procedūra. Oficialūs Lietuvos boulingo rekordai tvirtinami vadovaujantis šia tvarka ir visi pasiekti rezultatai, pretenduojantys į rekordą nebus laikomi oficialiu Lietuvos boulingo rekordu, jei rezultatas nebus patvirtintas LBF Vykdomojo komiteto.

II. TARPTAUTINIUOSE TURNYRUOSE PASIEKTO REKORDO FIKSAVIMO TVARKA.
1. Sportininkui (-ams) LBF sankcionuotuose turnyruose pasiekus rezultatą, kuris pretenduoja į Lietuvos boulingo rekordą, jis (jie), ar jų atstovaujamų klubų vadovai, ar oficialūs LBF atstovai, raštiškai kreipiasi į LBF generalinį sekretorių su prašymu dėl pasiekto rekordo tvirtinimo.
2. Prašyme turi būti nurodytas turnyro pavadinimas, jo vieta ir pasiektas rezultatas.
3. LBF generalinis sekretorius, patikrinęs pasiekto rezultato tikrumą, artimiausiame LBF Vykdomojo komiteto posėdyje teikia pretendentą į Lietuvos boulingo rekordą.
4. LBF Vykdomasis komitetas pasiektą rekordą tvirtina balsų dauguma.

III. LIETUVOS TURNYRUOSE PASIEKTO REKORDO FIKSAVIMO TVARKA.
1. Sportininkui (-ams) LBF sankcionuotuose turnyruose pasiekus rezultatą, kuris pretenduoja į Lietuvos boulingo rekordą, jis (jie), ar jų atstovaujamų klubų vadovai, ar turnyrų organizatoriai, ar oficialūs LBF atstovai, raštiškai kreipiasi į LBF generalinį sekretorių su prašymu dėl pasiekto rekordo tvirtinimo.
2. Prašyme turi būti nurodytas turnyro pavadinimas, jo vieta ir pasiektas rezultatas.
3. LBF generalinis sekretorius, patikrinęs pasiekto rezultato tikrumą, artimiausiame LBF Vykdomojo komiteto posėdyje teikia pretendentą į Lietuvos boulingo rekordą.
4. LBF Vykdomasis komitetas pasiektą rekordą tvirtina balsų dauguma.

IV. LIETUVOS BOULINGO REKORDŲ PASKELBIMAS.
1. Lietuvos boulingo rekordas paskelbiamas oficialioje LBF svetainėje www.lbf-bowling.lt.
2. Sportininkui (-ams) išduodami paţymėjimai, patvirtinantys Lietuvos boulingo rekordą.


Valdybos pirmininkas      Robertas Samulis

Pro           www.boulingokamuolys.lt