LBF rinktinių sudarymo taisyklės , patvirtinta nuo 2017 m.

LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJA

LIETUVOS BOULINGO RINKTINIŲ SUDARYMO TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

   Šios taisyklės apibrėžia pagrindinius Lietuvos boulingo federacijos (toliau tekste LBF) principus, kuriais remiantis sudaromos Lietuvos boulingo rinktinės, atstovausiančios Lietuvai oficialiose tarptautinėse varžybose – Europos ir pasaulio čempionatuose. Taisyklės galios iki jų pakeitimo.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  Vienas pagrindinių LBF tikslų yra atstovauti Lietuvos boulingą tarptautinėje arenoje, bei siekti geresnių rezultatų oficialiuose Europos ir Pasaulio čempionatuose.

   Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus nustatomi pagrindiniai LBF uždaviniai yra:

1.  Lietuvos rinktinių (vyrų, moterų, jaunių, senjorų)  dalyvavimas :
1.1 Europos čempionatuose
1.2. Pasaulio čempionatuose
1.3 LBF atstovų dalyvavimas Qubica AMF taurės turnyruose.

III. RINKTINIŲ KANDIDATŲ NUSTATYMO TVARKA

III-1 . reprezentacinė LBF Lietuvos moterų rinktinė.
1a. Moterų rinktinė sudaroma iš  6 (šešios) sportininkių.

   Lietuvos moterų rinktinei vadovaus LBF Valdybos paskirtas  Lietuvos moterų rinktinės treneris, komandos vadovas  jeigu toks bus valdybos sprendimas, arba  atrinktos ir LBF Valdybos patvirtintos žaidėjos.

  2017m. 07.23 LBF Valdybos sprendimu į LBF reprezentacinę  moterų rinktinę kviečiamos sportininkės, pagal RT rezultatus užėmusios 1-4 reitingo vietas asmeninio čempionato bendroje įskaitoje.. Sportininkei atsisakant dalyvauti rinktinėje, teisę dalyvavimui  automatiškai įgauna žemiau esantys sportininkai.
2. Dvi sportininkėsi į rinktinę kviečiamos LBF Valdybos sprendimu 

III-2 .  reprezentacinė LBF Lietuvos vyrų rinktinė
2.1 Lietuvos vyrų rinktinei vadovaus LBF Valdybos paskirtas  Lietuvos vyrų  rinktinės treneris, komandos vadovas,-  jeigu toks bus valdybos sprendimas, arba  atrinkti ir LBF Valdybos patvirtinti žaidėjai.

  2017m. 07.23 LBF Valdybos sprendimu į LBF reprezentacinę  vyrų rinktinę kviečiami sportininkai,  pagal RT rezultatus užėmę 1-4 reitingo vietas asmeninio čempionato bendroje įskaitoje. Sportininkuii atsisakant dalyvauti rinktinėje, teisę dalyvavimui  automatiškai įgauna žemiau esantys sportininkai.
2. Du sportininkai į rinktinę kviečiami  LBF Valdybos sprendimu .

III-3 LBF Lietuvos senjorų rinktinės

3.1  Europos čempionatuose senjorų atstovavimas sprendžiamas savanoriško dalyvavimo principu.
3.2  LBF valdybos nutarimu  dalinis finansavimas gali būti skiriaimas arba visai rinktinei, arba dalies stipriausių žaidėjų dalyvavimo kaštų  padengimui.
3.3. Dalyvavimui pasaulio čempionatuose ir reprezentaciniuose varžybose į rinktinę kviečiami nariai analogiškai pagal LBF  moterų-vyrų rinktinių sudarymo principus.

III-4. LBF jaunių rinktinė

4.1. LBF Lietuvos jaunių rinktinė  sudaroma ir  tvirtinama LBF valdybos nutarimu.
4.2.  LBF Lietuvos jaunių rintinei vadovaus LBF valdybos paskirtas treneris arba komandos vadovas.

 IV. QubicaAMF Pasaulio taurė.

   QubicaAMF Pasaulio taurės turnyre Lietuvai atstovaus  Lietuvos nacionalinės atrankos į QubicaAMF Pasaulio taurės turnyrą nugalėtojai Vyrų ir Moterų įskaitose. Tuo atveju, jei nugalėtojai neturi galimybės dalyvauti  QubicaAMF Pasaulio taurės turnyre, juos pakeičia atitinkamai antrąją, trečiąją ir t.t. vietas tose pačiose įskaitose užėmę žaidėjai.

 V. RINKTINIŲ FINANSAVIMAS

   Lietuvos boulingo rinktinės finansuojamos pagal LBF Konferencijos priimtą  biudžetą ir LBF Valdybos nutarimais patvirtinant  rinktinėms skirtų lėšų paskirstymą..

    Visus rinktinių parengimo, kandidatų ir narių atrankos klausimus vadovaudamasi šiomis taisyklėmis sprendžia LBF Prezidentas.

 LBF Valdybos Pirmininkas